دکه های خیابانی کوالالامپور

لذیذترین غذاهای خیابانی آلور؛ کوالالامپور

خیابان آلور در بوکیت بینتانگ (Jalan Alor at Bukit Bintang) خیابان آلور با تعداد زیادی رستوران‌ غذاهای دریایی و دستفروشان دوره‌گردی که دارد، یکی از مشهورترین خیابان‌های غذاخوری کوالالامپور محسوب می‌شود. این خیابان که درست در قسمت پشتی خیابان بوکیت بینتانگ و در فاصله کمی از خیابان چانکات بوکیت بینتانگ (Changkat Bukit Bintang) واقع شده …