دیدنی های اصفهان

رازهای پنهان مسجد شیخ لطف الله اصفهان

نمی شود به اصفهان سفر کرد و به میدان نقش جهان و تماشای بناهای تاریخی اش نرفت. مسجد شیخ لطف الله که در ضلع شرقی این میدان و رو به روی عمارت عالی قاپو واقع شده است، یکی از هنرمندانه ترین بناهای تاریخی است که در قرن یازدهم، به فرمان شاه عباس اول، ساخته شده …