دیدنی های سامویی تایلند

جاذبه های گردشگری جزیره سامویی

سامویی سامویی جزیره ای واقع در تایلند با جمعیت ۶۳ هزار نفر، با آب و هوای گرم و خشک است. ماه نوامبر تنها ماهی است که در جزیره سامویی باران می بارد و در بقیه ماه ها هوا گرم و خشک است. این جزیره دومین جزیره بزرگ تایلند بعد از جزیره پوکت بشمار می رود. …