دیدنی های شانگهای

با زیباترین جاذبه های گردشگری شانگهای آشنا شوید!

با جاذبه های گردشگری شانگهای آشنا شوید! جاذبه های گردشگری شانگهای تنها به معابد بزرگ، آسمانخراش ها و جاذبه های تاریخی محدود نمی شود و با ترکیبی از یادگاری های تاریخی، بناهای قدیمی، طبیعتی زیبا، باغ های چینی و انواع موزه ها برای گردشگران از جذابیت خاصی برخوردار می باشد! شانگهای شهری بندری و بزرگ …