رئیس سازمان هواپیمایی

دو انتصاب در سازمان هواپیمایی‌ کشوری

دو انتصاب در سازمان هواپیمایی‌ کشوری به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رئیس سازمان هواپیمایی‌کشوری طی احکام جداگانه‌ای آرش خدایی را به سمت قائم مقام رئیس سازمان و جواد محمدپور همدانی را به سمت مدیر‌کل دفتر ارزیابی و تضمین کیفیت سازمان منصوب کرد. علی عابدزاده در این حکم بر لزوم پیگیری و تسریع …