رازهایی در مورد سفر با هواپیما

رازهایی در مورد سفر با هواپیما

۵ / ۵ ( ۳ votes ) رازهایی در مورد سفر با هواپیما بهترین زمان پرواز چه موقع است؟ پروازهای اول صبح همیشه بدون تاخیر می باشند و علاوه بر این پتوهای تمیز فقط در اولین پرواز عرضه می شوند و پس از آن تا شده و در پروازهای بعدی مجدد استفاده می شوند. کابین …