رازهای مخوف شهر گمشده اینکاها

شهر گمشده اینکاها

شهرهای گمشده زیادی بر روی زمین قرار دارند و هر کدام به نوعی، رازهای مخوف و عجیبی را در دل دارند. شهر گمشده اینکاها هم، از همین دسته است و هنوز هم برای بسیاری از باستان شناسان، علامت سوال زیادی دارند. تاریخچه ای از شهر گمشده اینکاها این شهر حدود سال ۱۴۵۰ میلادی ساخته شده …