رازهای نهفته در پرچم کشورها

چه رازی در پرچم کشورهای جهان نهفته است؟

۳.۸ / ۵ ( ۱۹ votes ) پرچم ها در ابتدا به عنوان بخشی از هویت کشور در میادین جنگ به وجود آمدند و در طی سال ها به نمادی از ارزش ها، قدمت و مقدسات سرزمین خود بدل گشته اند. پرچم هر کشوری نقش مهمی در شناخت آرمان ها، انگیزه های سیاسی، مذهب و …