راز مثلث برمودا

مثلث برمودا چگونه مسافران را ناپدید می کند؟

۴.۶ / ۵ ( ۴۷ votes ) در طول قرن های گذشته، بسیاری از هواپیماها و کشتی ها در ناحیه ی مثلث برمودا غیب شده اند یا دچار حوادثی شده اند که مسافران را به کام مرگ کشانده است. از این حیث مثلث برمودا که در اقیانوس اطلس قرار دارد، به راستی نحس ترین مکان …