راس الخیمه

راس الخیمه ، قطب جدید گردشگری

۵ / ۵ ( ۱ vote ) راس الخیمه ، قطب جدید گردشگری در سال ۱۹۷۱، ۷ شهر کوچک عربی تصمیم گرفتند که با هم تشکیل کشوری متحد و بزرگی بدهند در حالی که هر کدام حاکم و قوانین مستقل خود را دارد و بر این اساس در سال ۱۹۷۱ امارات متحده عربی شکل گرفت. راس …