راهنمایان گردشگری

شمارش معکوس تا آغاز کنوانسیون ۲۰۱۷ راهنمایان گردشگری

تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر از راهنمایان گردشگری از ۴۵ کشور برای حضور در کنوانسیون ۲۰۱۷ ایران ثبت نام کرده اند و در روزهای آخر این هفته به ایران می آیند تا در برنامه های پیش گشت، برنامه اصلی کنوانسیون و پس گشت شرکت کنند

شمارش معکوس تا شروع رویداد جهانی گردشگری در ایران

شمارش معکوس تا شروع رویداد جهانی گردشگری در ایران به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دنیای سفر، کنوانسیون راهنمایان گردشگری چالشی مهم برای گردشگری ایران تلقی می شود، چراکه کیفیت خدمات در ایران را به بوته نقد و ارزیابی سفیران جهانی می گذارد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دنیای سفر، به نقل از خبرگزاری ایسنا، تاکنون …