راهکار برای پروازهای طولانی

۱۰ راهکار برای آسان سپری کردن پروازهای طولانی

ترفندهایی برای پروازهای طولانی مدت سفر با هواپیما همیشه از آسوده ترین انتخاب ها برای ما بوده است که به نسبت وسایل حمل و نقلی دیگر زودتر به مقصد می رسیم. اما حال تصور کنید می خواهید پروازی بدون توقف در مسیر طولانی بالای ۷ ساعت را در کابین های خشک و بسته ی هواپیما …