رتبه بندی خطوط هوایی

خطرناک ترین خطوط هوایی دنیا

۴.۷ / ۵ ( ۳ votes ) خطرناک ترین خطوط هوایی دنیا سایت آماری خطوط هوایی، فهرستی از خطرناک ترین خطوط هوایی منتشر کرد و برای رتبه بندی آن ها از مقیاس هفت ستاره استفاده کرد. به خطوط هوایی که در ادامه به شما معرفی می کنیم تنها دو ستاره یا کمتر تعلق گرفته است …