رتبه ی تهران

رتبه ی تهران در سرعت جذب گردشگر

۳ / ۵ ( ۳ votes ) رتبه ی تهران در سرعت جذب گردشگر بر مبنای گزارش دنیای سفر، به نقل از گزارش سالانه ی مسترکارت از «شاخص شهرهای مقصد گردشگری»، تهران در میان شهرهای در حال رشد دنیا در جذب گردشگر رتبه ی نهم را به خود اختصاص داد. در این رده بندی مسترکارت، …