رتبه ی پاسپورت ایران

قدرتمندترین پاسپورت های جهان در سال ۲۰۱۸

۴.۲ / ۵ ( ۱۱۳ votes ) قدرتمندترین پاسپورت های جهان در سال ۲۰۱۸ رتبه بندی شدند رتبه بندی قدرتمندترین پاسپورت های جهان در سال ۲۰۱۸ توسط سایت پاسپورت ایندکس هفته ی گذشته انتشار یافت. رتبه بندی قدرتمندترین پاسپورت های دنیا (world’s most powerful passport in 2018) بر اساس تعداد کشورهایی که بدون ویزا می توان به آن …