رستوران آی پیوپی

شهربازی پنهان در اعماق جنگل های ایتالیا

۴.۸ / ۵ ( ۶ votes ) ساخت پارک تفریحی آی پیوپی از ۴۰ سال پیش تا کنون طول کشیده است. ۵۰ سال پیش در دل جنگل های ایتالیا رستوران کوچکی دایر شد و صاحب آن تصمیم گرفت برای توسعه رستورانش با دست خود یک پارک تفریحی درست کند. با سفرمی همراه باشید تاسیس رستوران داستان …