رستوران های برگرکینگ

برترین رستوران های زنجیره ای دنیا

با رستوران های زنجیره دنیا آشنا شوید! به مجموعه ای از رستوران ها که تحت یک نام مشترک در نقاط مختلفی از جهان واقع شده اند، رستوران های زنجیره ای گفته می شود. عموما این رستوران ها یا بر اساس یک قرارداد حقوقی مشترک اداره می شوند و یا همه ی شعب، تحت مالکیت یک …