زندگی در اسکاتلند

زندگی در اسکاتلند با طبیعتی سبز

زندگی در اسکاتلند اسکاتلند یکی از زیباترین کشورهای جهان می باشد که در شمال غربی اروپا قرار گرفته است..کشور اسکاتلند دارای بهترین خدمات بهداشتی، رفاهی و آموزشی است که همین امر باعث شده تا این کشور برای کار و تحصیل انتخابی عاقلانه باشد.  زیبایی های مناظر فوق العاده اسکاتلند، طبیعت سرسبز، دریاچه های آبی و …