نوشته

جاذبه‌های گردشگری کالینینگراد روسیه ؛ میزبان بازی جام جهانی

جاذبه‌های گردشگری کالینینگراد روسیه ؛ میزبان بازی جام جهانیامتیاز دهید جاذبه‌های گردشگری کالینینگراد کالینینگراد شهری در ۳۰۰ کیلومتری کشور روسیه است که در طراحی ساختمان‌ها و بناهای تاریخی آن، به وضوح می‌توان نشانه‌های معماری‌های کشور آلمان را مشاهده کرد. جاذبه‌های گردشگری کالینینگراد گردشگران بسیاری را به سوی خود می کشاند .این شهر رؤیایی در حاشیه …