سفر بین المللی

چگونه آیپد خود را برای سفری بین المللی مجهز کنیم؟

۵ / ۵ ( ۱ vote ) مسئله ی هزینه های گزاف پیش بینی نشده در قبض های تلفن های iOS یکی از مسئله های اساسی مسافران خارج از کشور است؛ چه برای آن دسته از افرادی که گاهی اوقات به مسافرت می روند، چه برای آن هایی که سفرهای کاری دارند و حتی برای …