سفر در زمان

حوادثی که ثابت می کند سفر در زمان واقعیت دارد…

۵ / ۵ ( ۱ vote ) حوادثی که ثابت می کند سفر در زمان واقعیت دارد… وقتی به سفر در زمان فکر می کنبم یا درباره آن صحبت می کنیم، تصویری از فیلم های علمی و تخیلی در ذهن ما تداعی می شود. اما اگر سفر در زمان در دنیای واقعی اتفاق بیفتد چه؟ …

پرواز در سال ۲۰۱۸ و فرود در سال ۲۰۱۷

۵ / ۵ ( ۳ votes ) آیا سفر در زمان واقعیت دارد؟ سفر در زمان از گذشته های دور تاکنون همواره رویای هر یک از ما بوده است؟ اما آیا به راستی می توان در زمان سفر کرد؟ آیا می توانیم به گذشته بازگردیم یا به سمت آینده پیش رویم؟ در این مطلب با …