شرکت هواپیمایی اتریش

هواپیمایی اتریش خدمات به ایران را محدود کرد

محدود شدن خدمات خطوط هوایی اتریش خطوط هوایی اتریش در سال میلادی جاری تغییراتی در برنامه ها و مسیرهای پرواز خود اعلام کرده است که علت آن تجدید نظر در برنامه ها و تغییر سهام شرکت اعلام شده است . شرکت هواپیمایی اتریش طی بیانیه ای اعلام کرد که خدمات خود را به شهرهای اصفهان …

برقراری پرواز اتریش-شیراز از سال آینده

شرکت هواپیمایی اتریش از سال آینده هر هفته چهار پرواز به مقصد شیراز برقرار خواهد کرد