شهرهای پر توریست

شهرهایی که رکورددار صنعت توریست در جهان هستند!

رکوردداران صنعت توریست در جهان در میان این همه مشغله های فکری و فشردگی کارها، رفتن به یک سفر زیبا و خاطره انگیز می تواند لحظاتی شیرین و تکرار نشدنی را برایمان به وجود آورد. شاید یکی از دلایلی که توریست ها را به گردشگری و سفر به تمام نقاط دنیا واداشته است برنامه ریزی …