صحنه

کرمانشاه؛ ترکیب دلچسب تاریخ و طبیعت

کرمانشاه؛ ترکیب دلچسب تاریخ و طبیعت(۹۰%) ۴.۵ امتیاز از ۴ رای کرمانشاه؛ ترکیب دلچسب تاریخ و طبیعت کرمانشاه از شهرهای کردنشین ایران است که به خاطر آثار باستانی، صنایع دستی، غذاهای بی نظیر و مردمانی خونگرم و دوست داشتنی در تمام ایران شهرت دارد. این شهر مورد توجه شاهان ساسانی بوده و در آن دوران …