عدم وجود امکانات رفاهی

مشکلات گردشگران در سفرهای زمینی

مشکلات گردشگران در سفرهای زمینی(۴۰%) ۲ امتیاز از ۳ رای مشکلات گردشگران در سفرهای زمینی  مجتمع های تفریحی و بین راهی در وضعیت نامناسبی به سر می برند و برای بسیاری از مسافران جاده‌های بین شهری تحمل این وضعیت دشوار است. در نظرسنجی صورت گرفته از مسافران، بسیاری از مراکز بین راهی که به عنوان محلی …