غذاهای فرودگاه

کدام فرودگاه های دنیا بهترین غذا را سرو می کنند؟

۵ / ۵ ( ۱ vote )  بهترین غذاهای فرودگاه در سال ۲۰۱۸ غذاهای فرودگاه غذاهای فرودگاه معمولا به مزاج بسیاری از مردم خوش نمی آید. برای اغلب مسافران هوایی انتخاب غذا در فرودگاه کار بسیار دشواری است. استرس بالا، فست فود های پر نمک، دشواری یافتن صندلی برای نشستن در فود کورت فرودگاه و تشخیص …