فاصله ی دهلی تا آگرا

گوهر سفید ایرانی در فاصله ی دهلی تا آگرا

گوهر سفید ایرانی در فاصله ی دهلی تا آگراامتیاز دهید نمادی مقدس در ۲۰۰ کیلومتری فاصله ی دهلی تا آگرا همه دنیا آگرا را با تاج محل می شناسند، بزرگترین اصل هنری – معماری که تلفیقی از هنر هند و ایرانی است. به دلیل قرار گیری این اثر تاریخی ارزشمند که جزء عجایب هفتگانه جهان …