نوشته

فنلاند کشور هزار دریاچه

فنلاند کشور هزار دریاچه(۷۰%) ۳.۵ امتیاز از ۲ رای کشور فنلاند با دریاچه های بسیار کشور فنلاند یکی از کشورهای زیبای اروپایی است که به عنوان مقصد بسیاری از گردشگران شناخته می شود. این کشور به سرزمین هزار دریاچه شهرت دارد و ۱۰ درصد از مساحت آن را آب ها تشکیل می دهد. همراه سفرمی …