فرودگاه اسکاتلند

فرودگاه بین المللی گلاسکو از بهترین فرودگاه های اسکاتلند

 همه چیز درباره ی فرودگاه بین المللی گلاسکو گردشگران بسیار زیادی هر ساله از اسکاتلند دیدن می کنند و با استفاده ازهواپیما ، میان شهر های آن جا به جا می شوند. فرودگاه بین المللی گلاسکو یکی از بهترین فرودگاه های اسکاتلند است. پس اگر دوست دارید با این فرودگاه بین المللی بیش تر آشنا …