نوشته

فرودگاه تریواندروم ؛پنجمین فرودگاه بین المللی هند

فرودگاه تریواندروم ؛پنجمین فرودگاه بین المللی هندامتیاز دهید  آشنایی با فرودگاه بین المللی تریواندروم یکی از فرودگاه های بین المللی کشور پهناور هند،  فرودگاه تریواندروم می باشد. این فرودگاه بین المللی در شهر تریواندروم هند تاسیس شده است. تریواندروم پنجمین فرودگاه بین المللی هند می باشد. در این مقاله قصد داریم اطلاعاتی جامع و کامل …