فرودگاه تریواندروم

فرودگاه تریواندروم ؛پنجمین فرودگاه بین المللی هند

 آشنایی با فرودگاه بین المللی تریواندروم یکی از فرودگاه های بین المللی کشور پهناور هند،  فرودگاه تریواندروم می باشد. این فرودگاه بین المللی در شهر تریواندروم هند تاسیس شده است. تریواندروم پنجمین فرودگاه بین المللی هند می باشد. در این مقاله قصد داریم اطلاعاتی جامع و کامل در رابطه با تاریخچه، ترمینال های این فرودگاه، …