فرودگاه تریواندروم

portfolio image

فرودگاه تریواندروم ؛پنجمین فرودگاه بین المللی هند

فرودگاه تریواندروم ؛پنجمین فرودگاه بین المللی هندامتیاز دهید  آشنایی با فرودگاه بین المللی تریواندروم یکی از فرودگاه های بین المللی کشور پهناور هند،  فرودگاه تریواندروم می باشد. این فرودگاه بین المللی در شهر تریواندروم هند تاسیس شده است. تریواندروم پنجمین …

بیشتر


33.3KFollowers
26Followers
2.3KPosts
1KComments
28Followers
Follows
8.7KSubscribers
Subscribe