فرودگاه های پاریس

فرودگاه اورلی پاریس و راه های ارتباطی آن

فرودگاه اورلی پاریس و راه های ارتباطی آنامتیاز دهید فرودگاه اورلی پاریس فرودگاه اورلی پاریس را می توان دومین فرودگاه مهم در فرانسه دانست. درست است که فرودگاه بین المللی اورلی پاریس در درجه دوم اهمیت به لحاظ ترافیک رفت و آمد مسافران خارجی قرار دارد و عموما بیشتر افرادی که قصد سفر به فرانسه …

فرودگاه شارل دوگل از اصلی ترین فرودگاه های پاریس

فرودگاه شارل دوگل از اصلی ترین فرودگاه های پاریسامتیاز دهید فرودگاه شارل دوگل پاریس فرودگاه شارل دوگل را می توان یکی از مهم ترین و به نوعی اصلی ترین فرودگاه های پاریس در فرانسه دانست. همانطوری که می دانید پاریس یکی از قطب های اصلی و مهم صنعت توریست و گردشگری در فرانسه می باشد …