فرودگاه های پاریس

portfolio image

فرودگاه اورلی پاریس و راه های ارتباطی آن

فرودگاه اورلی پاریس و راه های ارتباطی آنامتیاز دهید فرودگاه اورلی پاریس فرودگاه اورلی پاریس را می توان دومین فرودگاه مهم در فرانسه دانست. درست است که فرودگاه بین المللی اورلی پاریس در درجه دوم اهمیت به لحاظ ترافیک رفت …

بیشتر

portfolio image

فرودگاه شارل دوگل از اصلی ترین فرودگاه های پاریس

فرودگاه شارل دوگل از اصلی ترین فرودگاه های پاریسامتیاز دهید فرودگاه شارل دوگل پاریس فرودگاه شارل دوگل را می توان یکی از مهم ترین و به نوعی اصلی ترین فرودگاه های پاریس در فرانسه دانست. همانطوری که می دانید پاریس …

بیشتر


33.3KFollowers
26Followers
2.3KPosts
1KComments
28Followers
Follows
8.7KSubscribers
Subscribe