فرودگاه پیزا

فرودگاه پیزا مهم ترین فرودگاه ایتالیا

درباره فرودگاه پیزا حتما می دانید که پیزا یکی از توریستی ترین شهر های ایتالیا می باشد. شهری که بلافاصله پس از آن به یاد برج معروف و قدیمی پیزا، و جاذبه های گردشگری بی شمار دیگری خواهیم افتاد. بنابراین تعجبی هم نخواهد داشت که بدانید فرودگاه پیزا مهم ترین فرودگاه در منطقه توسکانی ایتالیا …