فستیوال ها و جشن های مشهور آلمان

فستیوال ها و جشن های مشهور آلمان

آلمان ها در دنیا به عنوان مردمی  فاقد روحیه طنز، بسیار مقرراتی و جدی شناخته شده اند. اما با کمی تحقیق در مورد فرهنگ این مردم و فستیوال هایی که هر ساله در این کشور برگزار می‌شود در میابیم که مردم آلمان مردمانی شاد و مهربان هستند. هر سال  بیش از از ۱۰۰۰۰ فستیوال و …