فهرست میراث جهانی یونسکو

یزد در فهرست میراث جهانى یونسکو به ثبت رسید

۴.۵ / ۵ ( ۱۸ votes ) شهر تاریخی یزد در فهرست جهانی یونسکو به نقل از ایسنا شهر تاریخی یزد، به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران و بیست‌ودومین اثر تاریخی کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. با استناد بر گزارش ایسنا، پس از گذشت ۹ سال از قرار گرفتن پرونده‌ی شهر …