نوشته

یزد در فهرست میراث جهانى یونسکو به ثبت رسید

یزد در فهرست میراث جهانى یونسکو به ثبت رسید(۹۰%) ۴.۵ امتیاز از ۱۸ رای شهر تاریخی یزد در فهرست جهانی یونسکو به نقل از ايسنا شهر تاریخی یزد، به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران و بیست‌ودومین اثر تاریخی کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. با استناد بر گزارش ایسنا، پس از گذشت …