فواره فلای گیزر

فواره فلای گیزر رنگارنگترین آبفشان دنیا

در دنیا فواره های بسیاری وجود دارند که اغلب دست ساز هستند اما فواره فلای گیزر یکی از زیباترین فواره های جهان است که به طور طبیعی به وجود آمده است. آب فشان فلای رنج امروزه به یک جاذبه گردشگری مهم در ایالت نوادای آمریکا تبدیل شده است. شاید ظاهر این فواره رنگارنگ، بسیار زیبا …