نوشته

قبایل آدمخوار، مقصدی بی بازگشت !

قبایل آدمخوار، مقصدی بی بازگشت !(۷۹.۱۶%) ۴ امتیاز از ۳۳۵ رای قبایل آدمخوار واقعا وجود دارند ؟! حتی فکر کردن به نامش هم ترسناک است. تصور کنید در دوره ای که تکنولوژی حکم رانی می کند، مردمی وجود داشته باشند که حتی از تاریخ و وقایع اطراف خود خبر نداشته باشند. شاید تاکنون آدمخوارها را …