قطب جنوب

portfolio image

سفر به قطب جنوب

سفر به قطب جنوبامتیاز دهید سفر به قطب جنوب پیش از این تنها پژوهشگران و نظامیان با هدف تحقیق و جستجو قادر به سفر به قطب جنوب بودند، اما با راه اندازی خطوط هوایی در آرژانتین به زودی سفرهایی با …

بیشتر


33.3KFollowers
26Followers
2.3KPosts
1KComments
28Followers
Follows
8.7KSubscribers
Subscribe