لریک

مردمانی با طولانی ترین عمر درجهان، سرزمین لریک باکو

۴.۵ / ۵ ( ۴ votes ) لریک باکو لریک باکو شهری کوچک در شمال گردنه حیران در جنوب جمهوری آذربایجان می باشد. شهر لریک به دلیل طولانی بودن عمر مردمان آن شهرت یافته است و به طور کلی می توان گفت طولانی ترین عمر افراد در دو دهه اخیر مربوط به لریک می باشد. …