لوکس ترین فرودگاه

گران ترین و لوکس ترین فرودگاه های دنیا

۵ / ۵ ( ۲ votes ) گران ترین و لوکس ترین فرودگاه های دنیا ۵. فرودگاه بین المللی داروین، استرالیا  فرودگاه بین المللی داروین یکی از شلوغ ترین ترمینال های هوایی استرالیا است. طبق برآوردهای انجام شده در سال ۲۰۱۱، تقریبا یک میلیون و هفتصد و چهل و سه هزار مسافراز طریق این فرودگاه سفر …