لیماسول در قبرس

لیماسول قبرس، ترکیبی از سنت و مدرنیته

آشنایی با لیماسول قبرس شهر لیماسول قبرس که به عنوان یکی از بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهرهای این کشور شناخته می شود، از اهمیت بسیار زیادی در صنعت گردشگری، تجارت و روابط بین المللی کشور قبرس برخوردار است و به بزرگ ترین بندر ترانزیت مدیترانه شهرت دارد. لیماسول قبرس  ، سنت و مدرنیته را …