مارماریس در ترکیه

مارماریس ترکیه ؛شهری ساحلی و هیجان انگیز

جاذبه‌های گردشگری مارماریس ترکیه مارماریس ترکیه مقصد نهایی بسیاری از تورهای گردشگری این کشور رؤیایی است. نام مارماریس از سنگ مرمر گرفته شده است و دلیل نام گذاری این شهر به این نام، وجود این سنگ است که به وفوردر این منطقه دیده می شود. این شهر رؤیایی و هیجان انگیز در جنوب غربی ترکیه …