مانا

تمدن ماناها در ایران باستان؛۸۵۰ تا ۶۱۶ قبل از میلاد

۴.۱ / ۵ ( ۹ votes ) ماناها همانند اوراتورها در اوایل هزارهء اول قبل از میلاد در صحنهء سیاسی شمال غرب ایران سربرآوردند و در اندک زمانی توانستند نواحی جنوب شرقی دریاچهء ارومیه تا حدود جنوب غربی دریای مازندران را زیر سیطرهء خویش بگیرند. تاکنون در چهار محل با انجام کاوش های باستان شناسی …