ماه

آیا می دانید اَبَرماه چیست؟

۴.۸ / ۵ ( ۶ votes ) اَبَرماه چیست؟ وقتی ماه در حالت کامل به نزدیک ‌ترین فاصله ی خود از زمین می ‌رسد، درخشان‌ تر و بزرگ تر از همیشه دیده می‌شود. به این پدیده اَبَرماه یا ماه سرد می گویند. این اتفاق در هر ۴۱۲ روز یک بار به وقوع می پیوندد. در …