نوشته

محدودیت ورود و خروج ارز از کشورهای مختلف جهان

محدودیت ورود و خروج ارز از کشورهای مختلف جهان(۶۳.۵۳%) ۳.۲ امتیاز از ۱۷ رای محدودیت ورود و خروج ارز از کشورهای مختلف جهان به چه صورت است ؟ یکی از مهم‌ترین مسائلی که به هنگام ورود به یک کشور و یا خروج از آن موردتوجه قرار می‌گیرد، محدودیت ورود و خروج ارز از کشورهای مختلف …