مراکز خرید

۱۰ مرکز خرید بزرگ دنیا

۵ / ۵ ( ۱ vote ) با بزرگ ترین مراکز خرید دنیا آشنا شوید! مراکز خرید بزرگ امکانی را فراهم می آورند تا با یک توقف بتوانید هر آنچه که می خواهید را خریداری کنید. در ادامه بزرگ ترین مراکز خرید دنیا را بر حسب «مساحت کل قابل اجاره» معرفی می کنیم. این مساحت …