مسافرت

سفر به عشق غذا

آیا شما فردی هستید که به شدت عاشق چشیدن طعم غذاهای مختلف است؟ آیا یک مسافر جسور و یک ماجراجوی بی باک هستید؟ اگر چنین است این گرایش (مسافرت غذایی) احتمالاً فقط به دسته افرادی همچون شما مربوط خواهد شد. نظر شما در مورد تلفیق همه این موارد برای توجیه ذائقه و سفر روزانه چیست؟ …