مسجد گوهرشاد

مسجد گوهرشاد مشهد؛ شاهکار معماری دوره ی تیموری

۳.۳ / ۵ ( ۳۰ votes ) مسجد گوهرشاد مسجد گوهر شاد واقع در شهر مشهد مقدس، در جنوب ساختمان های آستان قدس رضوی و حرم حضرت علی بن موسی الرضا می باشد. دستور ساخت مسجد گوهرشاد در سال ۸۲۱ توسط گوهرشاد آغا، همسر میرزا شاهرخ پسر امیر تیمور گورگانی داده شد. بنای مسجد گوهرشاد …

مسجد گوهرشاد؛ شاهکار معماری سنتی ایران

۴.۳ / ۵ ( ۱۰ votes ) مسجد گوهرشاد؛ شاهکار معماری سنتی ایران مسجد گوهرشاد در شهر مشهد، خیابان لطفعلی خان و در جنوب ساختمان های قدس رضوی واقع شده است. بانی این مسجد بانو گوهرشاد آغا، زن میرزا شاهرخ پسر امیر تیمور گورکانی است که در سال ۸۲۱ هجری قمری دستور ساخت مسجد گوهرشاد را …