هفت تپه

آرامگاه تپتی آهار؛ قدیمیترین آرامگاه کشف شده ایلامی

آرامگاه تپتی آهار؛ قدیمیترین آرامگاه کشف شده ایلامی(۴۳.۳۳%) ۲.۲ امتیاز از ۴۸ رای پژوهشگران, حکومت ایلام را به سه دوره‌ی کهن, میانی و نو تقسیم بندی نموده اند.مهمترین گل نبشته دوران ایلامی که به زبان ایلامی کهن نوشته شده , عهدنامه ایلام با نرام سین(Naram-Sin) پادشاه اکدی است.این عهدنامه قدیمیترین مدرک کشف شده تاریخی در …