نوشته

همکاری ایران و استرالیا در حمل و نقل هوایی

همکاری ایران و استرالیا در حمل و نقل هواییامتیاز دهید همکاری ایران و استرالیا در حمل و نقل هوایی به گزارش صدای صنعت، هفته ی گذشته یادداشت تفاهم و موافقت نامه همکاری های هوانوردی و حمل و نقل هوایی بین ایران و استرالیا با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در کانبرا و پس از مذاکرات …