نوشته

قدیمی ترین هواپیماها ی دنیا

قدیمی ترین هواپیماها ی دنیا(۷۷.۷۸%) ۳.۹ امتیاز از ۹ رای قدیمی ترین هواپیماها ی دنیا زنده یا مرده؟ درست همانند برخی از افراد مشهور که چه باشند و یا نباشند هیچ زمان فراموش نمی شوند، برخی از هواپیماهای خاص نیز به سختی قابل فراموشی هستند. حال اگر هر یک از آن هواپیماها ی قدیمی وجود …